Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO

 Sporządzona za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Mienie Powiatu Niżańskiego stanowi mienie jednostek, które z mocy prawa stały się jednostkami powiatowymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Podstawą przejęcia nieruchomości były prawomocne decyzje Wojewody Podkarpackiego. Są to grunty oraz budynki i budowle, jak również środki trwałe i wyposażenie.

Ponadto Powiat Niżański nabył mienie na mocy decyzji uznaniowych Wojewody oraz w drodze kupna, zamiany i darowizny. Mienie będące własnością Powiatu zostało przekazane jednostkom organizacyjnym w zarząd, a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w nieodpłatne użytkowanie (wykaz mienia Powiatu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Ogółem Powiat Niżański według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada grunty (bez działek pod drogami) o powierzchni 14ha 69a 98 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 65.236.628,87 zł. Powierzchnia gruntów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. uległa zmniejszeniu (0,0320 ha) w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dot. gruntów Zespołu Szkół w Jeżowem).

Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Niżańskiego (działka 1741/7 o pow. 0,0865 ha) według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 32.742,19 zł.

Wartość prowadzonych inwestycji rozpoczętych wynosi 54.886,88 zł. Są to opracowane dokumentacje projektowe i inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 241.945.660,93 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. nastąpił wzrost o 9.983.145,59 zł z tytułu zakończonych inwestycji.

Ponadto na drogach powiatowych prowadzone są inwestycje rozpoczęte o wartości 475.560,99 zł (są to wartości opracowanych dokumentacji projektowych).

Powiat zarządza 291 kilometrami dróg i ulic powiatowych. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

Ogółem uzyskano prawo własności dla 325 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 52 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec 2015 roku stanowi kwotę 24.755.143,30 zł (w okresie sprawozdawczym przejęto działki o wartości 3.589.103,40 zł).

W okresie sprawozdawczym Powiat Niżański ustanowił hipotekę umowną w kwocie 4.500.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1743/1 o pow. 2,03 ha będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Ustanowienie hipoteki ma na celu zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w celu realizacji planowanych remontów oraz utrzymania ciągłości działania szpitala.

Powiat uzyskuje dochody z tytułu posiadanego mienia, są to opłaty za zarząd i w 2015 r. jest to kwota 14.485,41 zł (opłaty wnosi Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz dochody z tytułu zawartych przez Powiat Niżański i jednostki organizacyjne umów najmu lokali i dzierżawy gruntów. W roku 2015 z tego tytułu osiągnięto dochody

 

Autor: Jadwiga Maluga

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-29 14:52przez: Jadwiga Maluga
Opublikowano:2016-01-29 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:4157

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo