Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji do 2 marca 2016 r.

Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji do 2 marca 2016 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System Info
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2030
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2016 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji projektu pt. „Bank wiedzy ekonomicznej” w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego dla jednostek samorządu terytorialnego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Ulanów na realizację zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030
Projekt uchwały Rady Powiatu niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2016
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych i zmianie ich nazwy
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015-2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy i Miasta Ulanów
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Niżańskim a samorządem Rejonu Złoczowskiego obwodu Lwowskiego Republiki Ukraińskiej
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Erasmus+
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wprowadzenia zmian Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Stalowowolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji PrzestrzennejR
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w N
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinanso
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia od Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zadania dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Niżański Gimnazjum dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osob
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizo
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów prowadzenia zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015
Projekt uchwały uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko na realizację zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015
Projekt uchwały uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Niżańskiego i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Starosty Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Niżańskiego
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego

 

Autor: Magdalena Ryniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-12 11:13przez: Magdalena Ryniak
Opublikowano:2016-02-12 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:3117

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo