Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału: Piotr Słotwiński
Siedziba: 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32C
tel. 15 8415-407
e-mail ab@powiatnizanski.pl

 Przyjęcia interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa w dni robocze
w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 - 15.30

Zadania wydziału

 • Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno- budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.
 • Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno- budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.
 • Wykonywanie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru i kontroli w  zakresie:
 1. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami,
 2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 3. wprowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 • Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądż odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 • Przygotowywanie pozwoleń na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 • Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 • Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.
 • Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowodzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 • Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na  rzecz innej osoby.
 • Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
 • Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 • Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz przygotowywanie na użytkowanie.
 • Przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Przygotowywanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego bądż jego części.
 • Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
 1. lini zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych     projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc     publicznych,
 2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii,
 3. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii  komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
 • Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.
 • Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 • Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

 

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:48przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:7516

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo